ПГМЕТТ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ШУМЕН

КЛУБ РОБОТИКА И МОДЕЛИРАНЕ

Роботи на база "Ардуино"

Повечето от роботите, изработени от членовете на клуба са от типа "Преследвач на линия". За тяхното управление използваме Ардуино платформата. Изполвахме Ардуино Уно платка за управление на робот - преследвач на линия и Ардуино Леонардо за управление на робот 4WD с ултразвуков сензор и RC кола с Bluetooth.

Zumo робот

Повечето от роботите, изработени от членовете на клуба са от типа "Преследвач на линия". За тяхното управление използваме Ардуино платформата. Използвахме Ардуино Уно платка за управление на робот - преследвач на линия и Ардуино Леонардо за управление на робот 4WD с ултразвуков сензор и RC кола с Bluetooth.

polulu робот
преследвач на линия

Повечето от роботите, изработени от членовете на клуба са от типа "Преследвач на линия". За тяхното управление използваме Ардуино платформата. Изполвахме Ардуино Уно платка за управление на робот - преследвач на линия и Ардуино Леонардо за управление на робот 4WD с ултразвуков сензор и RC кола с Bluetooth.

polulu робот
преследвач на линия

Повечето от роботите, изработени от членовете на клуба са от типа "Преследвач на линия". За тяхното управление използваме Ардуино платформата. Изполвахме Ардуино Уно платка за управление на робот - преследвач на линия и Ардуино Леонардо за управление на робот 4WD с ултразвуков сензор и RC кола с Bluetooth.