ПГМЕТТ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ШУМЕН

КЛУБ РОБОТИКА И МОДЕЛИРАНЕ

Контакти

Можете да ни намерите на адрес :

гр.Шумен, бул.Велики Преслав 51

Професионална гимназия по механотехника, електроника,

телекомуникации и транспорт "Христо Ботев"

pgmet@icon.bg