ПГМЕТТ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ШУМЕН

КЛУБ РОБОТИКА И МОДЕЛИРАНЕ

Дейност на клуба

Клуб "Роботика и моделиране" е основан през 2010 година в ПГМЕТТ "Христо Ботев" гр. Шумен. В него участват ученици от 8 до 12 клас, проявяващи интерес към електрониката, роботиката и програмирането. Всеки макет или робот е снабден с микроконтролер, позволяващ програмно управление на съответния модел.

Всички действащи макети и роботи са изработени и програмирани от членовете на клуба под ръководството на инж. Недялка Йорданова и инж. Иван Николов.

Светодиодна матрица
Учебна 2010 - 2011 година
Цифров часовник
Учебна 2011 - 2012 година

Учениците проектираха и изработиха макетите: „Бягаща светлина”, „Цифров часовник”, „Кодова брава”, „Цифров термометър”, „Светодиодна матрица”, „Коледна украса” и „Светофарна уредба”.

Макетът „Светодиодна матрица” бе по идея на зеления светофар за пешеходците с „движещото се човече”. Може да бъде използван за извеждане на символи и анимации. Макетът „Светофарна уредба” е проектиран на база действащо кръстовище в гр. Шумен с регулиран „ляв завой” с общо 24 тройни светофара и 20 двойни за пешеходците. Управлението е чрез PIC микроконтролер.

Учениците изработиха и програмираха макети на различни устройства и системи – „Цифров часовник”, „Термометър”, „Светодиоден 3D куб”, „Лампа с дистанционно управление”, „PWM лампа”, „Усилвател на звук”, „Паркинг бариера”, „Асансьор”, „Бягащ надпис”, „Електронен часовник”, „Светодиодна звезда” и „Цифров термометър”.

Робот Преследвач на линия
Учебна 2012 - 2013 година
Робот Преследвач на линия
Учебна 2013 - 2014 година

Членовете на клуб „Роботика и моделиране” проектираха, изработиха и програмираха общо 4 робота от типа „Преследвач на линия”, един макет „Светодиодно сърце” и един макет „RGB светодиодна матрица 8х6”. През месец май 2013 година организирахме и проведохме Ден на роботиката в ПГМЕТТ „Христо Ботев”, на който демонстрирахме действието на роботите и останалите макети. Управлението на роботите и макетите е чрез PIC микроконтролери.

В клуба се включиха общо 16 ученици от училището. 8 от членовете на клуба изработиха роботи от типа "Преследвач на линия". Управлението на роботите е на базата Ардуино платформата. Останалите членове на клуба изработиха макети от вида: Радиоуправляема кола с Bluetooth, Светодиоден куб, Цветомузикална приставка, Мощен усилвател, Робот 4WD с ултразвуков сензор, Кодова брава.

Робот Преследвач на линия
Учебна 2014 - 2015 година

В клуба се включиха общо 22 ученици от 8 до 12 клас. Със средствата по проект УСПЕХ и с лични средства успяхме да закупим материали за дейността на клуба. Бяха изработени няколко робота от типа "преследвач на линия", две радиоуправляеми колички през Интернет и един ветрогенератор. На 27.05.2015г. организирахме Ден на роботиката в ПГМЕТТ, където демонстрирахме изработените от нас роботи и макети. Проведохме и състезание по "Приложна електроника", на което ученици от нашето училище имаха възможност да проверят своите знания и умения за монтаж на breadboad платка по зададена схема.


Изработени макети и роботи от учениците от 8 до 12 клас