ПГМЕТТ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ШУМЕН

КЛУБ РОБОТИКА И МОДЕЛИРАНЕ

Училищен проект „Учим днес, за да можем утре” в ПГМЕТТ „Христо Ботев” гр.Шумен

В началото на учебната 2011/2012 година в ПГМЕТТ „Христо Ботев” стартира училищен проект „Учим днес, за да можем утре”. Сформираните екипи от ученици обучавани в XII клас в областта на микроелектрониката проектираха и изработиха макети на: цифров часовник, термометър, светодиоден 3D куб, фазов регулатор с дистанционно управление, усилвател на звук, система за управление на паркинг, асансьор. Партньори по проекта са фирмите: ЛИФТКОМ ООД, ЕГЕ ГРУП ООД, ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС ООД, ИКОН ООД, които съдействаха с осигуряването на материали и методическа помощ на екипите. В процеса на работата по макетите учениците имаха възможност да проявят творчество, да развият своите практически умения, както и да придобият опит за работа в екип. Учениците работиха с голям ентусиазъм като най-дейни бяха Румен Варимезов, Кирил Тодоров, Димитър Димитров, Айхан Мехмед и Живко Стоянов. Проектът е пример на „добра практика” за сътрудничество между образованието и бизнеса, която ще доведе до мотивиране на учениците и повишаване качеството на професионалното обучение.

Членовете на клуба изработиха макетите „Бягаща светлина”, „Цифров часовник”, „Кодова брава”, „Цифров термометър”, „Светодиодна матрица”, „Коледна украса” и „Светофарна уредба”.

Проект "Бягаща светлина"

Управлението на светодиодите се извършва чрез PIC микроконтролер. С помощта на бутоните се стартират програми, които реализират различни светлинни ефекти.
Проект "Светодиодна матрица"

Двумерна светодиодна матрица 8х8. Управлението е последователно по отделните колони
Проект "Цифров часовник"

Реализиран е чрез четири "седемсегментни индикатори". Управлението е динамично с помощта на PIC микроконтролер. Възможност за сверяване на часа и минутите.
Проект "Кодова брава"


Проект "Светофарна уредба"


Представяне на проектите